Телевизионен продуцент

Основна роля на телевизионния продуцент е да контролира всички аспекти на ТВ производството.

ТВ производството се дели на два вида: собствено и независимо. Собствено се нарича производство, което е предназначено да задоволи програмните нужди на определена телевизионна станция и правата върху него ѝ принадлежат изцяло. Независимо е производството, чиято цел е да задоволи пазарни нужди от ТВ продукция и е пряко предназначено за разпространение от дистрибуторски фирми, а правата върху него (изцяло или частично) принадлежат на продуцента.

Външни препраткиРедактиране