Тензорно произведение

Тензорно произведение е операция в тензорния анализ, в релултат на която от два еднотипни тензора се получава трети с валентност равна на сумата от валентностите на изходните.

Диадно произведениеРедактиране

Диадното произведение е операция между два вектора, в резултат на която се получава диада (тензор от втора валентност). За тримерно пространство е в сила:

 

Полиадно произведениеРедактиране

 

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

1. Эглит, Э. Лекции по основам механики сплошных сред. Книжный дом „ЛИБРОКОМ“, Москва, ISBN 978-5-03179-0, 2012.
2. Сокольников И. Тензорный анализ. Издательство „Наука“, Москва, 1971.