Теодолитът е геодезически инструмент за определяне посоката и измерване на хоризонтални и вертикални ъгли при геодезически работи, при топографски и маркшайдерски снимки, в строителството и други дейности. Основна работна част в теодолита са хоризонтален и вертикален кръг с градусови или в гради деления. Освен това с него могат да се измерват и разстояния, но само при монтиран далекомер или тахиметрични нишки в зрителната тръба.

Оптичен теодолит произеден в СССР през 1958 година

Този геодезически инструмент се състои от хоризонтален кръг/лимба/, вертикален кръг, зрителна тръба и либели. Зрителната тръба на теодолита служи за насочване към определени точки при измерване на ъгли. Либелите служат за установяване на прави и равнини в хоризонтално и вертикално положение, те биват цилиндрични и кръгли.

Измерване с теодолит: След центриране и хоризонтиране на теодолита, се визират към две точки от съответен ъгъл при първо положение на тръбата и се правят отчети по хоризонталния кръг. Разликата между двата отчета е стойността на измервания ъгъл. От отчета към дясната точка на ъгъла обикновено се изважда отчeта към лявата точка.

 • Теодолитите биват оптико-механични и електронни;


История редактиране

Под името теодолит този инструмент се среща още от средата на 15 век. През периода 1720-1780 г. теодолитът постепенно се усъвършенства и в този си вид се използва до 1924 г. Тогава швейцарският инженер Х. Вилд конструира и изработва т.нар. оптичен теодолит. В наше време се използват само оптични и електронни теодолити.

Устройство редактиране

 • Статив с място за закачане на отвес или с оптически отвес
 • Поставка за хоризонтиране с три регулиращи винта и кръгла и цилиндрична либела
 • Хоризонтална скала
 • Алидада – цялата подвижна част на теодолита, която се върти около вертикалната ос
  • зрителна тръба
  • винтове за преместване и фиксиране на зрителната тръба
  • хоризонтален и вертикален кръг по които се правят отчетите
  • огледалце за осветяването на кръговете
  • микрометрични винтове за прецизно насочване
  • застопорителни лосчета
  • затегателен винт
 • Хоризонтална, вертикална и зрителна ос

Галерия редактиране