Теодора Теофилова

Теодора Мариус Теофилова е български еколог, специалист по опазване на екосистемите и запален професионалист по кинология.

Теодора Теофилова
български еколог

Роден
18 август 1978 г.

Работил в Българска академия на науките
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Уебсайт Теодора Теофилова в Researchgate

Теодора Теофилова е родена в град Шумен, по времето, когато баща и е преподавател по литература в Шуменския университет. Произхождат от копривщенският род Теофилови и тя се пада внучка на музейния деятел Петко Теофилов.

В професионално отношение Теодора проявява интерес към сферата на изучаване на таксономията, фаунистичните изследвания и зоогеографията на бръмбарите, в частност на екологичните закономерности в пространственото разпространение на видовете и съобществата на бръмбарите. Също така в нейното полезрение се намират и природозащитна биология и видовете с консервационно значение.[1]

Биологичните и проучвания неизменно са свързани с много теренна работа. С екип от сътрудници често се намира по най-разнообразни, а понякога даже дори трудно достъпни и недокоснати от човешки крак и ръка места. Въоръжението обикновено е фотоапарат, бинокъл, някой друг полеви определител, торби с консумативи и грижовно скътан, събран биологичен материал.[2]

В кръга на житейските си пристрастия Теодора е фен на твърдата, тежка линия на музикалния хевиметъл стил. На общественият фронт тя понякога се явява като литературен коректор на група RP Band.[3]

Образование и научни квалификацииРедактиране

 1. Бакалавър по екология и опазване на околната среда, Лесотехнически университет, София – 2001 г.[1]
 2. Магистър по градска екология, Лесотехнически университет, София; Дипломна работа по замърсяване с тежки метали – 2004 г.[1]
 3. Експерт по кинология в Лесотехническия университет, София; Дипломна работа по безстопанствените кучета на София – 2006 г. [1]
 4. Доктор по Екология и опазване на екосистемите, Софийски университет, Биологически факултет; дисертация: Състав и структура на ценози на бръмбар (Coleoptera: Carabidae) в различни типове екосистеми от района на нос Емине (централно българско Черноморие) – 2014 г.[1][4]

Научно-изследователско съобщениеРедактиране

В публикация в международното списание със свободен достъп Acta Zoologica Bulgarica екип от учени и служители от горското стопанство в град Бяла (Николай Коджабашев, Десислава Цвяткова, Красимир Кръстев, Милен Игнатов и Теодора Теофилова) съобщават за първите наблюдения на европейски бобър (Castor fiber) в България от 150 години насам. Първоначално животинките са локализирани през септември 2020 г. по поречието на река Русенски Лом, когато екипът се натъква на „незаконна сеч“ по бреговете на реката в защитена зона „Ломовете“. Това откритие е документирано от фотокапан през 2021 г.[5]

Самостоятелни научни публикации[1]Редактиране

 1. Teofilova, T., 2015. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the region of Cape Emine (Central Bulgarian Black sea coast). Part II. Ecological parameters and community structure. ZooNotes, 71: 1 – 12.
 2. Teofilova, T., 2016. Initial study of the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and other Invertebrates from „Leshnitsa“ nature reserve (Central Stara Planina Mountains, Bulgaria). Ecologia Balkanica, 8(1): 79 – 87.
 3. Teofilova, T., 2017. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and some other invertebrates from the managed nature reserves „Dolna Topchiya“ and „Balabana“ (Lower valley of the river of Tundzha, Bulgaria). Ecologia Balkanica, 9(1): 63 – 77.
 4. Teofilova, T., 2017. New highest altitudes for some ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Western Rhodope Mts. (Bulgaria). Ecologia Balkanica, 9(2): 23 – 28.
 5. Teofilova, T., 2018. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in grasslands. Model for assessment of species diversity and ecosystem condition in Bulgaria. North-Western Journal of Zoology (2017), 14(1): 1 – 12.
 6. Teofilova, T., 2018. A contribution to the study of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in the Western Rhodope Mts. (Bulgaria). Journal of BioScience and Biotechnology, 6(3): 203 – 209.
 7. Teofilova, T., 2019. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from sparsely vegetated lands in Bulgaria. North-Western Journal of Zoology (2018)15(1): 30 – 41.
 8. Teofilova, T., 2019. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the region of Vrachanska Planina Mts. In: Bechev D. & D. Georgiev (Eds.): Faunistic diversity of Vrachanski Balkan Nature Park. Part 2. ZooNotes, Supplement 7, Plovdiv University Press, pp. 39 – 58.
 9. Teofilova, T., 2020. Pseudomaquises in SW Bulgaria as a habitat for the ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Zoology and Ecology, 30(1): 27 – 36.
 10. Teofilova, Т., 2020. New records for the ground beetle (Coleoptera: Carabidae) fauna of Romania. North-Western Journal of Zoology, 16(2): 231 – 233.
 11. Теофилова, Т., 2021. Бръмбарите бегачи (Coleoptera: Carabidae) и тяхната роля като биоагенти. Наука за Гората (2020), Специално издание: 125 – 142.
 12. Teofilova, Т., 2021. Macropterous ground beetles (Coleoptera: Carabidae) prevail in European oilseed rape fields. Ecologia Balkanica (2020), Special Edition 3: 211 – 225.
 13. Teofilova, T., 2021. New and unpublished data about Bulgarian ground beetles of the tribe Lebiini (Coleoptera: Carabidae). ZooNotes, 174: 1 – 4.
 14. Teofilova, T., 2021. New and unpublished data about the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of Bulgaria. ZooNotes, 175: 1 – 4.
 15. Teofilova, T., 2021. New and unpublished data about the ground beetles from tribes Zabrini and Harpalini (Coleoptera: Carabidae) of Bulgaria. Biharean Biologist, 15(2): 131 – 138.
 16. Teofilova, T., 2021. New data about Bulgarian ground beetles from subfamilies Nebriinae, Carabinae and Cicindelinae (Coleoptera: Carabidae). Historia Naturalis Bulgarica, 43 (6): 79 – 86.
 17. Teofilova, T., 2021. Ground beetles in Bulgarian oilseed rape fields and adjacent actively grazed pastures (Coleoptera: Carabidae). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 27(6): 1153 – 1167.
 18. Teofilova, Т., 2021. New and unpublished data about the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the subfamily Trechinae of Bulgaria. Journal of Insect Biodiversity, 26(2): 39 – 45.

Научни публикации в съавторство [1]Редактиране

 1. Tsvetkova, G., Teofilova, Т., Georgiev, G., 2006. Effect of Naringein and Quercetin on activity of NodABC genes of strain D293 and following nodulation and nitrogen fixation response of inoculated pea plants (Pisum sativum L.). Gen. Appl. Plant Physiology, Special Issue: 67 – 71.
 2. Teofilova, Т., Mitsulov, A., Marinkov, T., 2007. Diversification in the behaviour of Canis ex-familiaris and their differences from the wild Canids. Proceedings of the Scientific Conference „Tradition and modernity in veterinary medicine“, Forestry University, Sofia, Bulgaria, pp. 59 – 65.
 3. Teofilova, T., Kodzhabashev, N., Gerasimov, S., Markova, E., 2010. Comparative characterization of the heavy metal contents in samples from two regions in Bulgaria with different anthropogenic load. Podgorica, Natural History Museum of Montenegro, Natura Montenegrina, 9(3): 897 – 912.
 4. Teofilova, T., Dutskinova, Z., Kodzhabashev, N., Gerasimov, S., Markova, E. , 2010. Comparative characterization of the heavy metal contents in water and bioindicators from Bulgaria. Proceedings of the Scientific Conference „Kliment’s Days“, Faculty of Biology, Sofia University, 22 – 23 November 2010.
 5. Markova, E., Teofilova, Т., 2011. Syrphid communities (Syrphidae, Diptera) in basic types of agroecosystems in the Karlovo valley (Bulgaria). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(1): 45 – 54.
 6. Markova, E., Teofilova, Т., 2011. Syrphid flies (Diptera, Syrphidae) in basic types of agroecosystems in Sliven valley (Bulgaria). Journal of Balkan Ecology, 14(1): 35 – 42.
 7. Teofilova, T., Markova, E., Kodzhabashev, N., 2011. A brief overview of the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Bulgarian Black Sea coast. Science&Technologies, Nautical & Environmental studies, I(2): 40 – 44.
 8. Markova, E., Teofilova, Т., 2011. Effects of the Propiconazole fungicide on the structure of a syrphid coenose (Diptera: Syrphidae). Science&Technologies, Nautical & Environmental studies, I(2): 21 – 25.
 9. Teofilova, T., Markova, E., Kodzhabashev, N., 2012. The Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Bulgarian Black Sea Coast. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(3): 370 – 386.
 10. Markova, E., Teofilova, Т., 2012. Effects of the fungicide preparation Vitra 50 HR on the syrphid coenose (Syrphidae, Diptera). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(1): 49 – 54.
 11. Teofilova, T., Markova, E., Kodzhabashev, N., 2011. Negative anthropogenic activities and threats to the biodiversity in the area of Cape Emine. Science & Technologies, Nautical & Environmental studies, ІI(2): 13 – 18.
 12. Markova, E., Teofilova, Т., 2011. Influence of the Thiacloprid insecticide on syrphid coenose (Diptera: Syrphidae) in wheat agroecosystem. Science & Technologies, Nautical & Environmental studies, ІI(2): 8 – 12.
 13. Teofilova, T., Markova, E., Kodzhabashev, N., 2012. Habitats diversity as factor for the conservation significance of the area of Cape Emine in relation of the ground beetles (Coleoptera, Carabidae). Journal of BioScience and Biotechnology, SE/online: 127 – 133.
 14. Teofilova, T., Markova, E., Kodzhabashev, N., 2015. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the region of Cape Emine (Central Bulgarian Black sea coast). Part I. Taxonomic and zoogeographic structure, life forms, habitat and humidity preferences. ZooNotes, 68: 1 – 18.
 15. Teofilova, T., Kodzhabashev, N., 2015. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the region of Cape Emine (Central Bulgarian Black sea coast). Part III. Spatial distribution and gradient analysis. ZooNotes, 78: 1 – 15.
 16. Cheshmedjiev, S., Kenderov, L., Stefanov, T., Ivanov, P., Evtimova, V., Vidinova, Y., Tyufekchieva, V., Teofilova, Т., 2016. Ecological characteristics of the main river catchments in Vrachanska Planina Mountain. In: Bechev D. & D. Georgiev (Eds.): Faunistic diversity of Vrachanski Balkan Nature Park. ZooNotes, Supplement 3, Plovdiv University Press, 291 – 298.
 17. Teofilova, T., Mecheva, S., Pilarska,, D., 2016. The lower valley of the Tundzha river and the adjacent protected areas and zones – conservation significance in terms of the invertebrate fauna. Annuaire de l’Universite de Sofia „St. Kliment Ohridski“, Faculte de Biologie, 101(4): 71 – 84.
 18. Teofilova, T., Pandakov, P., 2016. Survey of Aquatic Coleopterans of Bulgarka Natural Park (Central Stara Planina Mts., Bulgaria). Acta Zoologica Bulgarica, 68(3): 343 – 350.
 19. Jocque, M., Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2016. Light trapping as a valuable rapid assessment method for ground beetles (Carabidae) in a Bulgarian wetland. Acta Zoologica Bulgarica, 68(4): 529 – 534.
 20. Pandakov, P., Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2017. Theoretical bases and typification of the anthropogenic impacts on the river systems and their effect on the ichthyofaunas and ichthyocoenoses in Bulgaria. Proceedings of the Fifth student scientific conference „Есоlogy and environment“, 21 April 2017, Vol. 4, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, pp. 8 – 18.
 21. Yanchev, Y., Teofilova, Т., Sivkov, Y., Kodzhabashev, N., 2017. Dietary composition of Eurasian otter (Lutra lutra Linnaeus, 1758) in the Eastern Rhodope Mountains (Bulgaria). Forestry Ideas, vol. 23, № 2 (54): 87 – 102.
 22. Ivanova, Y., Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2017. Distribution, sex, size and morphometric structure of the European common spadefoot toad (Pelobates fuscus Laurenti, 1768) in the area of the Zlatiya Plateau. Science & Research, Natural and Mathematical Science, I(2): 21 – 27.
 23. Subeva, M. A., Kenderov, L. A., Evtimova, V. V., Dashinov, D. A., Teofilova, Т., Stoianova, D. S., Georgieva, G. N., Vidinova, Y. N., Uzunov, Y. I., 2019. Assessment of ecological potential and the benthic macroinvertebrates of eight reservoirs in Bulgaria. Ecologia Balkanica, 11(1): 93 – 107.
 24. Teofilova, T., Kodzhabashev, N., 2019. Dyschiriodes (Eudyschirius) gracilis (O. Heer, 1837) – new record for the Bulgarian ground beetle fauna (Coleoptera: Carabidae: Scaritinae). ZooNotes, 152: 1 – 4.
 25. Pandakov, P., Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2020. Status of the burbot (Lota lota L.) in the Lower Danube (Bulgaria) – a species threatened by climate changes. ZooKeys, 910: 143 – 161.
 26. Novaković, B. B., Teofilova, Т., Pandakov, P. G., I. M. Živić, 2020. New distributional records of rare riffle beetles (Coleoptera: Elmidae) from the Balkan Peninsula. Archives of Biological Sciences, 72(1): 129 – 135.
 27. Teofilova, T., Naumova, M., 2020. First record of Lilioceris faldermanni (Guérin-Méneville, 1829) (Coleoptera: Chrysomelidae: Criocerinae) in Bulgaria and a new host plant. Acta Zoologica Bulgarica, 72(1): 27 – 30.
 28. Teofilova, T., Guéorguiev, B. V., Kodzhabashev, N., 2020. New and interesting data on the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 72(2): 225 – 233.
 29. Teofilova, T., Kodzhabashev, N., 2020. Ecological, faunistic and zoogeographical notes on the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Eastern Rhodope Mts. of Bulgaria. Forestry Ideas, 26(1): 77 – 96.
 30. Teofilova, T., Kodzhabashev, N., 2020. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Sarnena Sredna Gora Mts. In: Georgiev D., Bechev D. & Yancheva V. (Eds.) Fauna of Sarnena Sredna Gora Mts, Part 1. ZooNotes, Supplement 9, Plovdiv University Press, pp. 95 – 114.
 31. Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2020. The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from a significant, but poorly studied region in NW Bulgaria. Part 1: Taxonomic, faunistic and zoogeographic notes. Forestry Ideas, 26(2) [60]: 302 – 325.
 32. Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2020. The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from a significant, but poorly studied region in NW Bulgaria. Part 2: Ecology. Forestry Ideas, 26(2) [60]: 435 – 451.
 33. Zdravkova, E., Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2020. Faunistic study on the earthworms (Annelida: Oligochaeta: Lumbricidae) from the Sarnena Sredna Gora Mts. In: Georgiev D., Bechev, D. & Yancheva, V. (Eds.) Fauna of Sarnena Sredna Gora Mts, Part 1. ZooNotes, Supplement 9, Plovdiv University Press, pp. 122 – 141.
 34. Kodzhabashev, N., S. M. Dipchikova, Teofilova, Т., 2021. New and conservationally significant small mammals in the diet of two wintering groups of long-eared owls (Asio otus L.) from the region of Silistra (NE Bulgaria). Ecologia Balkanica (2020), Special Edition 3: 117 – 128.
 35. Kodzhabashev, N., Dipchikova, S. M., Teofilova, Т., 2021. Landscape structure impacts the small mammals as a prey of two wintering groups of long-eared owls (Asio otus L.) from the region of Silistra (NE Bulgaria). Ecologia Balkanica (2020), Special Edition 3: 129 – 138.
 36. Teofilova, T., Gradinarov, D., Kodzhabashev, N., 2021. Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Lampyridae) in Bulgaria – new species and new genus with some ecological data. Acta Zoologica Bulgarica, 73(1): 59 – 64 (online first May 2020).
 37. Georgiev, D., Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2021. Three gastropod species as new records to Sarnena Gora Mountains. In: Georgiev D., Bechev D. & Yancheva V. (Eds.) Fauna of Sarnena Sredna Gora Mts, Part 2. ZooNotes, Supplement 10, Plovdiv University Press, pp. 6 – 7.
 38. Teofilova, T., 2021. New and unpublished data about Bulgarian ground beetles from the tribes Pterostichini, Sphodrini and Platynini (Coleoptera: Carabidae). Acta Biologica Sibirica, 7: 125 – 141.
 39. Teofilova, Т., Gradinarov, D. P., Kodzhabashev, N., 2021. The first record of the family Cerophytidae (Coleoptera) from Bulgaria: the rare saproxylic beetle Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) in beech woodland in Sarnena Sredna Gora Mts. Acta Zoologica Bulgarica, 73(4): 511 – 516 (online first Febr. 2021).
 40. Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2021. Ecological structure of the Carabidae complex (Coleoptera) from the Sarnena Sredna Gora Mts., Bulgaria. Ecologia Balkanica, Special Edition 4: 29 – 47.
 41. Теофилова, Т., Ухова, Н. Л., Еремеева, Н. И., Суходольская, Р. А., 2021. Изменчивость размеров и морфометрической структуры популяций жужелицы Pterostichus melanarius Ill. (Coleoptera, Carabidae) в разных частях ареала. сс. 158 – 161. В: Занина М.А. (ред): Биоразнообразие и антропогенная трансформация природных экосистем: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции (Балашов, 22 – 23 апреля 2021 года). Саратов: Саратовский источник, 296 с.
 42. Teofilova, T., Sukhodolskaya, R. A., 2021. Some aspects of body size variation in ground beetle Pterostichus melanarius Ill. in arable lands. pp. 25 – 27. In: Karevskiy, A. E., Yuhnevich, G. G., Kolesnik, I. M. (Eds.): Current environmental issues: Book of papers. Grodno, Belarus: Yanka Kupala Grodno State University, 192 p.
 43. Kodzhabashev, N., Tsvyatkova, D. D., Krastev, K. V., Ignatov, M. M., Teofilova, Т., 2021. The Eurasian beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 (Rodentia: Castoridae) is returning to Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 73(4): 587 – 595 (online first Sept. 2021).
 44. Теофилова, Т., Ахметова, Д. И., Гатиятова, А. Г., Суходольская, Р. А., 2021. К вопросу о морфометрической изменчивости жужелиц (на примере Poecilus cupreus l. в агроценозах). сс. 385 – 393. В: Прищепчик О. В., Е. В. Маковецкая (отв. ред): Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе: Сборник статей IV Международной научно-практической конференции посвященной памяти Александра Михайловича Терёшкина (1953 – 2020) (1 – 3 декабря 2021 г., Минск, Республика Беларусь). Минск: ВА.Н. Вараксин, 434 с.
 45. Petrova, Y., Gradinarov, D., Chehlarov, E., Teofilova, Т., Kodzhabashev, N., 2022. Scarabaeoid beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Sarnena Sredna Gora Mountains. In: Georgiev, D., Bechev, D. & Yancheva, V. (Eds.) Fauna of Sarnena Sredna Gora Mts, Part 3. ZooNotes, Supplement 11, Plovdiv University Press, pp. 10 – 45.
 46. Luzyanin, S., Saveliev, A., Ukhova, N., Vorobyova, I., Solodovnikov, I., Anciferov, A., Shagidullin, R., Teofilova, Т., Nogovitsyna, S., Brygadyrenko, V., Alexanov, V., Sukhodolskaya, R., 2022. Modeling sexual differences of body size variation in ground beetles in geographical gradients: a case study of Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) (Coleoptera, Carabidae). Life, 12(1): 112 (13 p.).
 47. Теофилова, Т., Соболев, А. Е., Андреева, А. В., Суходольская, Р. А. 2021. Изменчивость размеров и половой диморфизм в популяциях жужелицы Pterostichus melanarius Ill. (Coleoptera, Carabidae) в агроценозах Европы. Известия Чеченского государственного педагогического университета. Серия 2. Естественные и технические науки, 2(25): 35 – 45.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

 1. а б в г д е ж Iber.bas.bg. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian Academy of Sciences. Посетен на 13 февруари 2022
 2. Nauka.bg. Науката има нужда от Вас. Посетен на 14 февруари 2022
 3. Bg-rock-archives.com. RP Band. Посетен на 14 февруари 2022
 4. Uni-sofia.bg. Докторанти на СУ „Св. Климент Охридски“. Посетен на 14 февруари 2022
 5. Geograf.bg. Европейският бобър се завръща в България след 150 години отсъствие. Посетен на 14 февруари 2022

.