Теодул (на гръцки: Θεόδουλος) е православен светец от III - IV век, почитан в лика на мъчениците. Паметта му се отбелязва в Източноправославната църква на 4[1] или 5 април.[2]

Теодул
мъченик
РоденIII век
Починал305 г.
Почитан вИзточноправославна църква
Празник4 или 5 април

Биография

редактиране

Роден е в III век в големия македонски град Солун, тогава в Римската империя. Живее по времето на императорите Диоклециан и Максимиан. Теодул става четец. Пострадва при гоненията срещу християнството при император Максимиан още в младините си. По разпореждане на императора градоначалникът на Солун Фаустин заповядва да се арестуват християните и да се заставят да се откажат от вярата си. Теодул е арестуван заради християнската си вяра заедно с друг християнин в града, дякон Агатопод, и им е предложено да принесат жертва на езическите богове. След като отказват многократно, по заповед на Фаустин са удавени в морето. Умират между 303 и 305 година. Теодул и Агатопод са провъзгласени за мъченици и паметта им се чества в един ден.[1][2]

Библиография

редактиране
 • AASS, Propylaeum ad Novem­bris, Synaxa­rium Ecclesiae Constantinopolitanae, Bruxellis 1902, pp. 583-586.
 • AASS Novembris. Tomi II pars posterior, Mar­tyrologium Hierony­mianum, Bruxellis 1931, pp. 173-174.
 • AASS Aprilis I, 1-10, Ant­ver­piae 1675, pp. 321-325.
 • AASS, Propylaeum ad Decembris, Marty­ro­logium Romanum, Bruxel­lis 1940, pp. 124-125.
 • Analecta Hymnica Graeca VIII (Canones Aprilis), pp. 106-116. BHG 1784.
 • Δεληδῆμος, Ε., “῾Ο ὅσιος Δαυὶδ ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ”, στὸ ῾Η ἐπανακομιδὴ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου Δαυὶδ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην (17 ᾿Ιουλίου 1978), Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 35, 50.
 • Εὐστρατιάδης, Σωφρ., ῾Αγιολό­γιον τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ᾿Αθῆναι χ.χρ., σ. 179.
 • Niceta di Grigoli, "Agatopo e Theodulo, santi, martiri de Tessa­lonica", BS 1 (1961) 347-348.
 • Λαγγῆς, Ματθ., ῾Ο Μέγας Συν­αξαρι­στὴς τῆς ᾿Ορθ­ο­δόξου ᾿Εκκλησίας, τ. Δ¢ (᾿Απρίλιος), ᾿Αθῆναι 1979, σσ. 76-89.
 • Τωμαδάκης, Εὐτ., ᾿Ιωσὴφ ὁ ῾Υμνογράφος. Βίος καὶ ἔργον, ᾿Α­θῆναι 1971, σ. 154 ἀρ. 227.
 • Rose, V., Leben des heiligen David von Thessalonike, Berlin 1887, 13.19-23.
 1. а б Θεόδουλος // Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Архивиран от оригинала на 2018-02-02. Посетен на 2 февруари 2018.
 2. а б Св. мъченици Агатопод дякон и Теодул Солунски // Православието. Посетен на 2 февруари 2018.