Теория за фрустрация-агресия

Хипотезата за фрустрация-агресия е теория за агресията предложена от Джон Долард, Нийл Милър и друг през 1939 г.[1], а по-нататък е развита от Милър, Роджър Баркър и други през 1941 г.[2] и Леонард Бърковиц през 1969[3].

ИзточнициРедактиране

  1. Dollard, Miller et al. (1939). Frustration and aggression, Yale University Press, New Haven, ISBN 0313222010
  2. Miller, Barker et al. (1941). Symposium on the Frustration-Aggression Hypothesis, Psychological Review, No. 48, pp. 337-366
  3. Berkowitz, Leonard (1969). The frustration-aggression hypothesis revisited, in: Berokowitz (ed.), Roots of aggression, Atherton Press, New York

Вижте същоРедактиране