Теофан (на гръцки: Θεοφάνης, Теофанис) е православен духовник, охридски архиепископ през 1676 година.

Теофан
Θεοφάνης
духовник
Религияправославие

Сведенията за архиепископ Теофан са оскъдни. Той е ръкоположен за митрополит на Гревенската митрополия между 1673 и 1676 година. В началото на 1676 година става охридски архиепископ против волята на синода на църквата. На 1 септември същата година църковен събор в Цариград го отстранява от длъжността.[1] Според „Ехо д'Ориан“ Теофан е споменат като гревенски митрополит в 1676 година. Според Хайнрих Гелцер Теофан е споменат в 1667, 1683 и 1684 година.[2]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 202.
  2. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. Π. Τα Γρεβενά. (Συμβολή στην ιστορία τους). „Μακεδονικά“, XXVI, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1987-1988. σ. 277. Посетен на 8 януари 2015.
Григорий III охридски архиепископ
(1676)
Мелетий II
Панкратий гревенски митрополит
(споменат 1676 – споменат 1684)
Теофан II