Теоцентризмът (на гръцки: Θεός — Бог + на латински: Centrum — центр круга) — философска концепция, в основата на която стои разбирането на Бог като абсолютно съвършеното и най-висше битие, източник на целия  живот и на всички блага. Теоцентризмът е свързан с теизма и неговите принципи[1]. На теоцентризма се противопостаят космоцентризмът и антропоцентризмът.

Най-разпространен теоцентризмът бил в средните векове.

Вж. същоРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Теоцентризм // Атеистический словарь /Под общ. ред. М. П. Новикова. — М.: Политиздат, 1985. — С. 443