Тетрил

химично съединение

Тетрилът (C7H5N5O8) е взривно химично съединение, получено от Михлер през 1877 г. Получава се при нитриране на N,N-диметиланилин със смес от концентрирана азотна киселина (HNO3) и сярна киселина (H2SO4). Чистият тетрил е ситен бял прах, но примесите му придават светложълт цвят. Плътността на кристалите му е 1780 кг/м3. При обикновени условия е химически устойчив. Не взаимодейства с металите и не се разтваря във вода.

Източници редактиране

  1. Tetryl // PubChem. Посетен на 5 октомври 2016 г. (на английски)
  2. www.cdc.gov