Техникум по обществено хранене

Техникумът по обществено хранене е вид средно професионално училище с 4-годишен срок на обучение, съществувал в България до началото на 21 век.

Специалностите, по които се придобива квалификация, са:

  • „Технология на храната“;
  • „Организатор в общественото хранене“;
  • „Технология на производството и обслужването в общественото хранене“;
  • „Готвач“, „Сладкар“, „Готвач-сервитьор“, „Сервитьор“, „Сервитьор-барман“,
  • „Продавач-консултант“,
  • „Мениджмънт в хотелиерството“,
  • „Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене“.