Отваря главното меню

Технически университет (София)

висше учебно заведение в България

Техническият университет в София[1] е държавно техническо висше училище, най-голямото в България[2].

Технически университет
Основаване 15 октомври 1945 г.
Вид държавен
Финансиране субсидия от държавния бюджет
Ректор проф. дн. инж. Иван Кралов
Студенти 18 000
Местоположение София, България
Сайт www.tu-sofia.bg
Tu-sofia-logo.svg
Sofia location map.png
42.66° с. ш. 23.36° и. д.
Разположение в София
Технически университет в Общомедия

ТУ-София е първият и най-големият, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища у нас, с най-високата акредитационна оценка от всички ВУ в България, който задава образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на образованието и науката.[източник? (Поискан преди 7 дни)]

Университетът е водещ в областта на нанотехнологиите, виртуалното инженерство, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници инженерната екология и инженерния дизайн, в използването на най-добрите практики, като философия и основополагащ принцип в инженерната дейност.[източник? (Поискан преди 7 дни)]

В структурата си включва 14 факултета и два департамента в гр. София, филиал в гр. Пловдив с два факултета, Инженерно-педагогически факултет и колеж в гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника,Технически колеж в гр. Казанлък и две средни училища – Технологично училище „Електронни системи” в гр. София и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец.


ИсторияРедактиране

ТУ-София е самостоятелно висше училище от 1953 г. Учреден е под името Машинно-електротехнически институт, който е сред 4-те висши инженерни училища, създадени вследствие от разделянето на Държавната политехника, включвайки 2 нейни факултети (Машинен и Електротехнически).

ПредисторияРедактиране

Със Закона за висше техническо училище (ДВ, бр. 126 от 12 юни 1941) се основава държавното Висше техническо училище с 2 факултета – Строително-архитектурен и Машинно-технологически (преименуван на Машинно-електро-технологически през 1945 г. и после на Машинен). Учебните занятия в Строително-архитектурния факултет започват още от есента на 1942 г., но са прекратени заради Втората световна война. Занятията обаче в Машинно-електро-технологическия факултет стартират едва от есента на 1945 г., чествана като година на основаването на ТУ-София.

През 1951 г. Машинният факултет е разделен на 4 факултета – Машинен (специалност „Машинно инженерство“), Електротехнически (специалност „Електроинженерство“), Минен (специалности „Минно инженерство“ и „Инженерна геология“) и Факултет по индустриална химия (специалности „Силикати“ и „Органичен синтез“)[3], първите 2 факултета от които стават основата на бъдещия МЕИ. Строително-архитектурният факултет е разделен на 4 факултета – Строителен, Архитектурен, Геодезически и Хидротехнически.

Висшето техническо училище се преименува през 1945 г. на Държавна политехника, която е преобразувана през 1953 г. в 4 висши инженерни училища, наречени „институти“:

РазвитиеРедактиране

Първоначално, след отделянето му в самостоятелно висше училище, ТУ-София е наречен Машинно-електротехнически институт (съкратено МЕИ), който е преименуван през 1965 г. на Висш машинно-електротехнически институт (съкр. ВМЕИ). Известно време носи и името на Ленин като Висш машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“. С решение на 37-то народно събрание на 21 юли 1995 г. се преобразува в университет и се преименува на Технически университет.

Филиалът на ТУ-Софияв Пловдив, създаден през 1986 г., включва 2 факултета. През 1986 г. е открит Инженерно-педагогическият факултет[4][5] в Сливен.

Структурата на университета включва 2 колежа, които са на оперативно ръководство от университетските бази в София и Сливен. Педагогическият колеж „Св. Иван Рилски“ в Дупница е закрит през 2006 г., а Техническият колеж „Джон Атанасов“ в Пловдив – през 2010 г.

От 1990 г. в ТУ-София – за първи път във висшето образование в България, започва обучение изцяло на чужд език с откриването на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт съгласно междуправителствена спогодба с Германия. През 1992 и 1993 г. се полага началото съответно и на днешните факултети за обучение на английски и на френски език.

Техническият университет осъществява методично и учебно ръководство на 2 средни технически училища – в София и Правец. Преподаватели от ТУ водят учебни занятия в тези професионални гимназии.

През цялата история на ТУ-София в него са получили дипломи за висше образование над 80 000 инженери, икономисти, математици. Понастоящем в него се обучават над 14 000 студенти, докторанти, специализанти, ученици, включително ок. 1000 чужденци. Общо преподавателите и изследователите надхвърлят 1000 души, от които над 400 са хабилитирани.

РекториРедактиране

За предишните ректори вижте Държавна политехника.

Машинно-електротехнически институт (1953 – 1965)

Висш машинно-електротехнически институт (1965 – 1995)

Технически университет (от 1995)

Учебна структураРедактиране

 
Инженерно-педагогическият факултет и Колежът в Сливен

Образователната система на университета обединява:

 • университетски звена:
  • в София – 11 основни факултета и 3 функционални факултета (с преподаване на чужд език – немски, английски, френски)
  • в Пловдив – 2 основни факултета,
  • в Сливен – 1 основен факултет;
 • колежи (висши училища) – в София и Сливен;
 • средни специализирани училища – в София и Правец.

ФакултетиРедактиране

 
Електротехническият факултет
 • Факултет „Автоматика“, София
 • Факултет „Електронна техника и технологии“, София
 • Електротехнически факултет, София
 • Енергомашиностроителен факултет, София
 • Факултет „Компютърни системи и технологии“, София
 • Машинно-технологичен факултет, София
 • Машиностроителен факултет, София
 • Факултет по приложна математика и информатика, София
 • Стопански факултет, София
 • Факултет по телекомуникации, София
 • Факултет по транспорт, София
 • Факултет за английско инженерно обучение, София
 • Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, София
 • Факултет за френско обучение по електроинженерство, София
 • Факултет по електроника и автоматика, Пловдив
 • Факултет по машиностроене и уредостроене, Пловдив
 • Инженерно-педагогически факултет, Сливен

КолежиРедактиране

КатедриРедактиране

Във всеки факултет и колеж има няколко катедри. Например Електротехническият факултет[8] включва следните катедри:

Други звенаРедактиране

 • Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика, София
 • Департамент за физическо възпитание и спорт, София
 • Център за дистанционно обучение, Пловдив
 • Център за обучение на специализанти, Пловдив
 • Център за развитие и квалификация, Сливен

Средни училищаРедактиране

Научна структураРедактиране

Научната и приложна дейност е организирана в следните звена:

 • Научноизследователски сектор – с 15 научноизследователски и 20 научно-приложни лаборатории
 • 4 малки предприятия – ЕФТОМ-ЙОН, ЕФТОМ-ХИМ, МОД-МАН, МУСАТ, ЕМНМ
 • Учебно-експериментално предприятие (Учебен завод) – с 4 обособени производствени звена

Бележки и източнициРедактиране

 1. Официалното наименование на университета е без града. За разграничаване от едноименните технически университети в други градове към названието често се добавя името на града, включително и в съкращенията: ТУ, София, също ТУ (София) или ТУ – София.
 2. The Education System in Bulgaria
 3. История – в сайта на ТУ, София
 4. [1]
 5. [2]
 6. tu-sliven.com
 7. [3]
 8. www.tu-sofia.bg

Външни препраткиРедактиране