Тиле или Тюле (стргр. Τύλις) е древен град в Тракия. Според някои по-стари автори (като Константин Иречек) градът се е намирал на мястото на днешното село Тулово, а други автори го локализират в близост до село Комунари, където са правени несистемни разкопки, доказали съществуването на голям келтски център. Повечето съвременни историци смятат, че царството, респективно столицата на келтите, се е намирала на територията на днешна Източна или Югоизточна България.[1] Съгласно Полибий Тиле е основан от келти, които нахлули в Тракия през 278 г. пр.н.е., като станал столица на тяхното царство. Това царство траяло до 218 г., когато било унищожено от траките. Последен негов цар бил Кавар. Открити са сребърни и бронзови монети с неговия лик.

Тиле
Местоположение
Карта
Местоположение в България
СтранаБългария

По въпроса за локализацията на тракийския град Тиле през 2010 година в гр. София е проведена международна научна конференция, като материалите в нея са издадени в сборник.[2] По тази тема в следващите години излизат и допълнителни изследвания.[3][4][5]

Източници редактиране

  1. In Search of Celtic Tylis in Thrace (III с. BC). Proceedings of the Interdisciplinary Colloquium arranged by the National Archaeological Institute and Museum at Sofia and the Welsh Department, Aberystwyth University held at the National Archaeological Institute and Museum Sofia, 8 May 2010 / Ed. L. Vagalinsky. Sofia, 2010.
  2. In Search of Celtic Tylis in Thrace (III с. BC). Proceedings of the Interdisciplinary Colloquium arranged by the National Archaeological Institute and Museum at Sofia and the Welsh Department, Aberystwyth University held at the National Archaeological Institute and Museum Sofia, 8 May 2010 / Ed. L. Vagalinsky. Sofia, 2010.
  3. Anastassov J. The Celtic Presence in Thracia during the 3rd Century BC in Light of New Archaeological Data // The Eastern Celts. The Communities between the Alps an the Black Sea / Eds. M. Guštin & M. Jevtić. Koper; Beograd, 2011. Р. 227 – 240.
  4. Emilov J. Ancient Texts on the Galatian Royal Residence of Tylis and the Context of La Tène Finds in Southern Thrace. A Reapprisal // P. 67 – 87.
  5. О.Л. Габелко. Кельтский Тилис / Тиле во Фракии: Топоним, географический обьект и историографический фантом. – Eastern Europe in the Antiquity and the Middle Ages. Early stages of urbanization. XXXI Readings Dedicated to the Memory of Vladimir Pashuto, Moscow, 17 – 19 April 2019. Moscow, 2019.