Типографията е дял от графичния дизайн, третиращ подходящата и естетически издържана употреба на различните шрифтове. Тя взима под внимание индивидуалните особености на всеки шрифт, с неговото емоционално излъчване и свойството му да въздейства визуално, както и обективните му характеристики – разположение и размер на камшичетата, пространство между отделните символи, отстоянията и пропорциите между главни и малки букви и т.н. В съвременното използване, практиката и изследването на типографията намира широко приложение, покрива всички аспекти от дизайна на буквите. След дигитализирането, диапазонът на приложение на шрифтовете става много по-обширен.

Пример на шрифт Траян, базиран на римски стил на буквените форми.

История редактиране

Типографията като практика датира от изобретяването на писмеността. Епохата на Античността вижда първите академични опити за стандартизиране на типографските знаци на редица писмености, като гръцкият и латинският език (съответно и азбуки) в най-голяма степен изразяват тези иновации. По-късно кирилицата (азбука) и редица азиатски писмени системи допълват и разнообразяват полето на типографското дело.

Типографската дисциплина получава най-голям тласък с изобретяването на печатарската преса от Гутенберг, като в следващите няколко века бума на печатарското дело до голяма степен определя развитието на типографията като професия.

Двадесети и двадесет и първи век се считат за най-плодотворни по отношение на теоретичното стандартизиране и графичното усъвършенстване на шрифтовете и тяхната типографска терминология. С навлизането на дигиталните шрифтове чрез масовизацията на компютърните технологии в десетилетията след Втората световна война до края на XX век се разширява и полето на типографията, като в началото на XXI век налице вече са стотици професионални и непрофесионални организации, сдружения и групи, които активно развиват и промотират типографското дело и терминология.

Външни препратки редактиране

Вижте също редактиране

 
В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на типография