Типографията е дял от графичния дизайн, третиращ уместната и естетически издържана употреба на различните шрифтове. Типографията взима под внимание индивидуалността на всеки шрифт, с неговото излъчване и свойството му да въздейства визуално, както и обективните му характеристики – разположение и размер на камшичетата, пространство между отделните символи, отстоянията и пропорциите между главни и малки букви и т.н. В съвременното използване, практиката и изследването на типографията намира широко приложение, покрива всички аспекти от дизайна на буквите. След дигитализирането, диапазонът на приложение на шрифтовете става много по-обширен.

Пример на шрифт Траян, базиран на римски стил на буквените форми.

ИсторияРедактиране

Типографията като практика датира от изобретяването на писмеността. Епохата на Античността вижда първите академични опити за стандартизиране на типографските знаци на редица писмености, като гръцкият и латинският език (съответно и азбуки) в най-голяма степен изразяват тези иновации. По-късно кирилицата (азбука) и редица азиатски писмени системи допълват и разнообразяват полето на типографското дело.

Типографската дисциплина получава най-голям тласък с изобретяването на печатарската преса от Гутенберг, като в следващите няколко века печатарското дело до голяма степен определя професионалното развитие и на типографската дисциплина.

Двадесети и двадесет и първи век се считат за най-плодотворни по отношение на теоретичното стандартизиране и графичното усъвършенстване на шрифтовете и тяхната типографска терминология. С навлизането на дигиталните шрифтове чрез масовизацията на компютърните технологии в десетилетията след Втората световна война до края на XX век се разширява и полето на типографията, като в началото на XXI век налице вече са стотици професионални и непрофесионални организации, сдружения и групи, които активно развиват и промотират типографското дело и терминология.

Външни препраткиРедактиране

Вижте същоРедактиране

 
В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на типография