Йосип Броз Тито

Титовизмът е комунистическа идеология, оглавявана от югославския лидер Йосип Броз Тито.

Терминът се използва за обозначаване на специфичната политическа идеология, която се пропагандира в СФРЮ след разкола между Съветския съюз и Титова Югославия, настъпил след отхвърлянето на резолюцията на Коминформбюро от Югославската комунистическа партия.

Вижте същоРедактиране