Тога (Древен Рим)

(пренасочване от Тога)
За едноименния остров вижте Тога (остров).

Тога (лат. toga, от tego - покривам) - горната дреха на римските граждани от мъжки пол. Представлявала парче бяла вълнена тъкан с елипсовидна форма, надиплена около тялото. Тогата на гражданите, кандидатстващи за обществени длъжности, била снежнобяла (toga candida), а тогите на гражданите от по-низшите съсловия или на тези в траур били тъмни. Тогата на сенаторите и конниците била обточена с пурпурна ивица. По време на триумф военачалниците обличали ритуална пурпурна тога (toga picta). На лицата, нямащи римско гражданско /чужденци, роби/, им било забранено да носят тоги.

Римлянин, облечен в тога