Тодор Димов е български археолог, дългогодишен главен уредник в отдел „Археология“ на Регионалния исторически музей в Добрич.[1]

Тодор Димов
български археолог
Тодор Димов (Дуранкулак, 1983 година)
Тодор Димов (Дуранкулак, 1983 година)
Роден
Националност България
Научна дейност
ОбластАрхеология
Работил вРегионален исторически музей (Добрич)
ПовлиянХенриета Тодорова

Биография

редактиране

Тодор Димов е роден е в град Станке Димитров. През 1977 година завършва висшето си образование със специалност „История“ във Великотърновския университет „Кирил и Методий“ и същата година започва работа като археолог в Историческия музеи в град Каварна. От 1979 до 2014 година работи в Историческия музей в Добрич, с който е свързана цялата му научна дейност. През 1984 става научен сътрудник по праистория, ІІІ степен и ръководител на Научната група и Археологическия отдел към Исторически музей в Добрич. През 1991 година става научен сътрудник по праистория, ІІ степен.

Името му се свързва с проучванията на Археологическия комплекс при село Дуранкулак, където от 1981 година до 2004 година е заместник на Хенриета Тодорова, ръководителката на колектива, проучващ праисторическата селищна могила Големия остров, неолитно селище на западния бряг на Дуранкулашкото езеро, праисторическия, античен и средновековен некропол, структури от елинистическата епоха и други.

През 1993 година заедно с Александър Бонев ръководи археологически проучвания на височинното праисторическо селище от периода на каменно-медната и ранната тракийска епоха в местността Долапкулак край село Драганово, Добричко. Участва в археологически проучванията и на античния град Кабиле, Ямболско, Никополис ад Иструм, Царевец; антична Пауталия, античното селище край село Таваличево, Кюстендилско, средновековната крепост край село Ръждавица в Земенското дефиле, Кюстендилско, къснонеолитното селище при село Тополница, Петричко, където през 1980—1982 година е заместник-ръководител на проучванията, и други.

През 2002 година става член на Съюза на учените в България, клон Добрич.

Публикации

редактиране
  • Тодор Димов. Землянка от неолитното селище при с. Дуранкулак, Толбухински окръг. – В: Археология ХХІV, 1982, кн. 1, 33–48.
  • Тодор Димов, Явор Бояджиев, Хенриета Тодорова. Праисторическият некропол край село Дуранкулак, Толбухински окръг. – В: Сб. Добруджа, 1984, кн. 1, 74–88.
  • Тодор Димов. Приноси към проучванията на новокаменната епоха в Южна Добруджа. – В: Terra Antiqua Balcanica, Acta III, Sofia, 1988, 20–25.
  • Тодор Димов. Культура Хаманджия в Южной Добрудже. – В: Studia Praehistorica, 11–12, Sofia, 1992, 122-130.
  • Javor Boiadjiev, Todor Dimov, Henrieta Todorova. Les Balkans Orientaux. Bases chronologiques. – In: Atlas du Neolithique europeen. L’Europe orientale. E. R. A. U. L., 1993, 61–110.
  • Десислава Йорданова, Тодор Димов. Амфорни печати от Големия остров и западния бряг на Дуранкулашкото езеро. – В: Сб. Научни съобщения на СУБ-Добрич, том 5, № 1, Добрич, 2003, 137–154.
  • Desislava Iordanova, Todor Dimov, Kommentar zu den Amphorenstempeln aus Durankulakл – In: Henrieta Todorva (ed.). Durankulak, Band III. Die hellenistischen Befunde. 2016 (VML Verlag Marie Leidorf GmbH Rahden/Westf), 99–104.
  • Todor Dimov, Hellenistic and Late Antique Graves from the West Bank of Lake Durankulak. – In: Henrieta Todorva (ed.). Durankulak, Band III. Die hellenistischen Befunde. 2016 (VML Verlag Marie Leidorf GmbH Rahden/Westf), 143–154.
  • Todor Dimov, Comments on the Hellenistic and Late Antique Graves from the West Bank of Lake Durankulak. – In: Henrieta Todorva (ed.). Durankulak, Band III. Die hellenistischen Befunde. 2016 (VML Verlag Marie Leidorf GmbH Rahden/Westf), 155–174.