Тониране на фотоснимки

Цветна, черно-бяла и тонирана в светло кафяво фотографска снимка

Тонирането на фотоснимки е процес, с който може да се промени цветът на проявеното сребърно изображение върху фотохартията. Прилага се при черно-бялата фотография за придаване друг цвят на отпечатъка, където след основния процес на проявяване и фиксиране на изображението, това е допълнителен процес на обработка. Този метод се използва в художествената фотография и чрез постигане на по-меко цветно изображение, фотографът търси ефект за автентичност на фотокартината с използването на кафявата гама или агресивност, ако е в червената или жълтата гама. При цветната фотография посредством филтри или компютърна обработка, може да се получи същото монохромно оцветено изображение с оглед постигане на определен художествен ефект.

Същност на тониранетоРедактиране

 
Тониране сепия, Англия, 1895 г.

Тонирането е процес, който се извършва след нормално проявяване и добро фиксиране във фиксажна вана и последващо измиване на позитива върху фотохартията. При черно-бялата фотография се използва:

  • химическо тониране
  • тониране с багрила

Химическо тониранеРедактиране

При химическото тониране среброто се превръща в оцветено съединение. От това се разбира, че светлите места в изображението върху фотохартията, които нямат сребърни частици, не се оцветяват. Цветният тон зависи от големината на частиците сребро и колкото са по-дребни, толкова по-голямо разнообразие от цветни тонове ще се получат.

Разработени са специализирани фотохартии на хлорсребърна и бромсребърна база, посредством които процесът на тонирането се опростява. При втория тип в емулсионния слой освен основните компоненти има и цветообразуващи, с което може в процеса на проявяване да се получи както черно-бял, така и тониран отпечатък. По принцип матовите и полуматовите хартии се тонират по-лесно и с по-добри резултати от гланцовите.

Подбраната концентрация на химическия разтвор и неговата температура, времето за експониране и обработка на фотохартията определят цвета и плътността на тонираното фотокопие.

 
Фотографска снимка тонирана в различни степени

Видове цветно химическо тониранеРедактиране

Сярно тониранеРедактиране

При сярното тониране, популярно и с наименованието сепия, среброто се превръща в сребърен сулфид (Ag2S). Изображението получава от светли до тъмни топли кафяви тонове. Два са методите за сярното тониране:

  • пряко тониране – процес при който среброто се превръща в сребърен сулфид, като фотокопието се обработва с разтвор от натриев тиосулфат и калиева стипца. Отделената колоидна сяра взаимодейства със среброто и се получава сребърен сулфид.
  • непряко тониране – процес при който първо среброто се избелва с разтвор от калиев ферицианид и калиев бромид и след това се оцветява с разтвор от натриев сулфид.

Тониране с тежки металиРедактиране

При това химическо тониране се използва свойството на железния цианит Fe(CN)6 да реагира със солите на желязото, никела, медтта, оловото и др. От това се образуват оцветяващи вещества с различен цвят. Като начало на този процес е избелването на изображението до получаването на фероцианидни йони. След това с внасянето на соли на различни метали се получава реакция, при която среброто вече като сол има различни цветове.

  • С железни соли. След избелване, с разтвор от железен хлорид (FeCl3) се получава т. нар. берлинско синило, което дава в различна степен на интензивност синьо оцветяване.
  • С ураниеви соли. След процедура по избелване с железния цианит, се поставя разтвор от уранилнитрат. В кисела среда се получава уранил фероцианид, който тонира изображението с червено-кафяв тон.
  • С медни соли. Използва се меден сулфат. Полученият меден фероцианид оцветява изображението в керемидено-червен или червеновиолетови тонове.
  • С оловни соли. Използва се оловен нитрат. След избелването се тонира в амонячен разтвор на калиев бихромат. Полученият оловен хромат оцветява изображенията с ярко жълти цветове.
  • С кадмиеви соли. При избелване на среброто с кадмиев нитрат и тониране с натриев сулфид, изображението се оцветява в лимонено жълт цвят.

Тониране с багрилаРедактиране

За оцветяване се използват органични оцветители – напр. фуксин за оцветяване в гамата на червения цвят; метиленово син, за оцветяване в гамата на синия цвят; малахитово зелен или метиленово зелен за гамата на зеления цвят.

Процесът на оцветяване се извършва с избелващ разтвор и след промиване се тонира с гъба или четка във воден разтвор на багрилото.

Тониране на цифрови фотографииРедактиране

Тонирането на цифрови фотографии се извършва посредством специализиран софтуер за редакция на растерни изображения. Всеки софтуер, който притежава функция за конвертиране на цветна към черно-бяла фотография и функция за цветен баланс, е способен да тонира изображения. Едни от начините, за постигане на това във Adobe Photoshop, е или посредством инструмента Black & White / Tint за цветни фотографии, или чрез Photo filter за черно-бели снимки. В CorelDRAW това се извършва след последователно използване на Desaturate за премахване на цвета и Color Balance за тониране.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  • Киперов, Владислав, Кратка фотографска химия, Държавно издателство „Техника“, София, 1982