Топлинна енергия

Топлинната енергия е част от общата вътрешна енергия на дадена термодинамична система, която се проявява чрез нейната температура. Вътрешната енергия на системата включва и други форми на енергия, като химичната и ядрената енергия.

Hot metalwork.jpg

Вижте същоРедактиране

Топлинната енергия е равна на общата енергия на движението на всички молекули. Зависи от температурата.