Топлинна смърт на Вселената

Топлинната смърт на Вселената е хипотеза в космологията, според която Вселената би достигнала състояние с нулева свободна енергия, при което всяко движение би било невъзможно, а ентропията би достигнала своя максимум. Хипотезата е предложена за пръв път в средата на 19 век от Уилям Томсън.