Топлинна тръба представлява ефективно устройство за пренос на топлинна енергия.

Топлинна тръба

Принципът на работа е подобен на термосифона. В затворена тръба от топлопроводен материал (например мед) се намира лесноизпаряваща се течност. Пренасянето на топлина се осъществява когато течността се изпарява от горещия край и се кондензира на хладния, след което е пренесена отново към горещия.