Топлоизолацията е елемент, най-често част от сграда, служещ за намаляване на топлинния поток. Често в топлоизолацията се включва и рефлективна преграда, намаляваща и топлинното излъчване. Освен във външното и вътрешно ограждане на сгради, топлоизолация се използва и при готварски печки, хладилници, бойлери и други устройства, където е важно да се намали топлинния поток, както и в много промишлени приложения.

Най-често използваните в строителството топлоизолационни материали са:

Изолацията с вата обикновено се използва с пароизолационен слой, тъй като топлинният градиент, създаван от самата изолация, довежда до кондензация на влага, която намалява топлоизолационните свойства. Пароизолацията винаги се поставя от топлата страна на топлоизолацията.

Вижте също редактиране