Топлоизолацията е елемент, най-често част от сграда, служещ за намаляване на топлинния поток (топлинните загуби). Често в топлоизолацията се включва и рефлективна преграда, намаляваща и топлинното излъчване. Освен във външното и вътрешно изолиране на сгради, топлоизолация се използва и при готварски печки, хладилници, бойлери и други устройства, където е важно да се намалят топлинните загуби, както и в много промишлени приложения (апарати, тръбопроводи и др.).

Най-често използваните в строителството топлоизолационни материали са:

Това са материали с ниски коефициенти на топлопроводност (0,02-0,05 W/(m*K)), което редуцира необходимата дебелина на изолационния слой. Изолацията с вата обикновено се използва с пароизолационен слой, тъй като топлинният градиент, създаван от самата изолация, довежда до кондензация на влага, която намалява топлоизолационните свойства. Пароизолацията винаги се поставя от топлата страна на топлоизолацията.

Вижте също редактиране