Торсионна везна

(пренасочване от Торзионна везна)

Торзионната везна служи за измерване на малки сили, като се отчита ъгъла на усукване на еластична нишка. Изобретен е през 1777 г. от френския физик Шарл дьо Кулон. Състои се от тънка кварцова или метална нишка, горния край на която е закрепен, а на долния е окачена лека кобилица. Измерваната сила действа върху прикрепеното в края на кобилицата тяло и усуква нишката под даден ъгъл. След като се знае дирекционния момент на нишката, чрез ъгъла на усукване може да се определи големината на силата.

Схема на торзионна везна от мемоарите на Шарл дьо Кулон от 1785 г.