Тормоз в правото, социалните науки и психологията е умишлено причиняване на силна физическа и/или психическа болка на някого чрез повтаряеми действия от страна на някой друг, който е физически, социално, икономически или по друг начин по-силен или надпоставен, и който по този начин злоупотребява със своята позиция [1]. Тормозеният може да получи временни или трайни травми, физически, емоционални и/или психически вследствие на тормоза. Основното, което е характерно за тормоза е, че той има характера на повтаряемост, тоест той не се характеризира от единични или изолирани действия. Дори и когато се касае за единичен случай, характерното за тормоза е че той е съвкупност от множество действия, представляващи заплаха, причиняващи уплах, страдание и т.н.

Психически тормозРедактиране

Психически тормоз представлява тормоз, който има действие върху психиката, без да притежава чертите на чисто физическия тормоз. Този вид тормоз не превежда изцяло английския термин за този вид поведение, отношения и т.н. bullying, който е многообхватен и за разлика от английското понятие, третиране на този вид поведение и т.н. българският термин е по-рядко употребим, по-рядко обект на изследвания и т.н., в действителност bullying може да обхваща и сексуалния тормоз, например, както и някои не чак толкова силно и крайно травмиращи действия, но представлява повтаряемо унизително отношение на някой към някой друг, това може да включва и физически действия, които например унизяват, без да причиняват реално каквато и да е било физическа болка или травма, но имат смисъла на унизяващо отношение и поставяне в унизителна позиция с повтаряем характер.

Училищен тормозРедактиране

Английският термин характеризира действия, които може да не са обект на правото, но имат негативен характер и чертите на тормоз, и за това в много страни се разглеждат като отделен подтип тормоз, в България наричан булинг. Агресията към връстниците е най-често срещана в началните и средните училища. [2] Например училищният тормоз в България се нарича още булинг. Според сайта „Първите седем“, булингът в училище е „явление, при което едно дете (или група деца) наранява, унижава или плаши друго дете целенасочено отново и отново. Това може да се случва по много начини:

 • Бутане, блъскане
 • Препъване
 • Ритане
 • Удряне, шамаросване
 • Подхвърляне на расистки, сексистки и фанатични забележки
 • Наричане с прякори
 • Изнудване
 • Правене на иронични забележки
 • Отправяне на заплахи
 • Щипане
 • Разпространяване на слухове и лъжи
 • Кражба или унищожаване на нечии вещи
 • Изпращане на груби имейли или бележки
 • Измъчване, тормоз
 • Злоупотреба с профила на личността във виртуалното пространство“ [3]

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране