Точка на прекъсване

Когато дадена функция f(x) не е непрекъсната в точка а, казваме че точка а е точка на прекъсване.

Графика на функцията тангенс. Точките на прекъсване с отбелязани със син цвят.

Пример за точка на прекъсване: Функцията tg(x) в точките

Вижте същоРедактиране