Тракийската династия (Thrakische Dynastie) или Династията на Лъв (House of Leo) е основана от император Лъв I, по рождение тракиец. Тя господства в Източната Римска империя между 457 и 518 г. По време на нейното управление Западната Римска империя се разпада.

Членове на династията редактиране

Роднински свързани с династията са още: