Тракийски университет

университет в Стара Загора
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Тракийски университет.

Тракийският университет (ТрУ) е държавно висше училище със седалище в гр. Стара Загора, България. Изучавани области: хуманна и ветеринарна медицина, педагогика, аграрна сфера, екология, икономика, техника и технологии, моден дизайн, социални дейности и др. ТрУ има правото да обучава в ОКС Бакалавър и Магистър, както и в образователна и научна степен Доктор. В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии – Ямбол, Медицински колеж – Стара Загора, Филиал – Хасково и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

Тракийски университет
Trakia-uni-sz.jpg
Основаване 1995
Вид държавен
Ректор Доц. д-р Добри Ярков, двм
Студенти около 7000
Местоположение Стара Загора, България
Сайт www.uni-sz.bg
Map of Stara Zagora 2.png
42.3931° с. ш. 25.5697° и. д.
Местоположение в България Стара Загора
Тракийски университет в Общомедия

ИсторияРедактиране

Създаден е през 1995 г., въз основа на съществуващите висши училища, с решение на 37-ото Народно събрание.

СтруктураРедактиране

В структурата на Университета са включени следните учебни звена.

Аграрен факултет с учебно-експериментална базаРедактиране

Специалности: Зооинженерство, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Аграрно инженерство. [1]

Ветеринарномедицински факултет с клиникиРедактиране

Специалност: ветеринарна медицина.[2]

Медицински факултет с университетска болницаРедактиране

Специалности: Медицина, Медицинска сестра, Акушерка, Управление на здравните грижи, Социални дейности, Медицинска рехабилитация и ерготерапия. [3]

Педагогически факултетРедактиране

Специалности: Социална педагогика, Специална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език, Педагогика на обучението по информационни технологии.[4]

Стопански факултет (Тракийски университет)Редактиране

Специалности: Аграрна икономика, Регионална икономика, Бизнес икономика.[5]

Факултет „Техника и технологии“ – ЯмболРедактиране

  • Направление „Машинно инженерство“: Специалност „Автотранспортна и земеделска техника“; Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
  • Нап­рав­ле­ние „Електротехника, електроника и автоматика“: Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“; Специалност „Електротехника“
  • Направление „Енергетика“: Специалност „Топло- и газоснабдяване“
  • Нап­рав­ле­ние „Хра­ни­тел­ни тех­но­ло­гии“: Специалност „Технология на храните“

[6]

Медицински колежРедактиране

Специалности: медицинска сестра, акушерка, гериатричен специалист.[7]

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитеРедактиране

www.dipku-sz.net

Филиал ХасковоРедактиране

Специалности: медицинска сестра и акушерка [8]

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране