Емблема за пояснителна страница За стила в електронната музика вижте Транс музика

Транс (от латински transeo — пресичам) е преходно функционално състояние на съзнанието, при което се променя контролът над възприятията и начинът на обработка на информацията. Трансът се съпровожда с определени изменения на мозъчната дейност.

Изпадане в състояние на транс често се постига с помощта на хипноза - хипнотичен транс, или медитация – медитивен транс. Също и чрез билкови смеси, като дори може да се прибавят и така наречените халюциногенни гъби.