Трансепт е термин в сакралната (църковна) архитектура.

Предхоров квадратТрансептНаосНартексСтраничен корабСтраничен корабАпсидаАмбулаторийХорПротезисОлтарДиакониконСеверЗападИзтокЮг
План на църква със защрихован трансепт

Често перпендикулярно на корабите се изгражда допълнителен кораб, наричан трансепт. Той може да бъде еднокорабен или многокорабен. Квадратът, който се получава при пресичането на главния кораб и трансепта, се нарича предхоров квадрат (на английски: crossing). Над него може да бъде поставен купол – практика, която след 6 век, с развитието на архитектурните технологии, става масова.[1]

Вижте също редактиране

Източници редактиране