Транслитерация (от латинските думи trans - пре(з) и littera - писмено̀, буквално „презаписване“) е предаването на текст от една писмена система със средствата на друга писмена система, с помощта на определено съответствие между графемите на двете системи. Транслитерацията не се съобразява с оригиналния изговор на текста.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране