Транснептунов обект

Транснептунов обект е обект, който се намира в Слънчевата система, но обикаля около Слънцето отвъд орбитата на Нептун. Такива обекти принадлежат към Пояса на Кайпер или Облака на Оорт. Включват малки скалисти или ледени обекти, както и комети.

Такива обекти са Плутон, Седна, Кваоар и 2014 UZ224. Общият им брой не е известен, но вероятно са десетки или стотици хиляди (или милиони), като повечето са значително по-малки от първите три примера посочени по-горе.

Пространствено разпределениеРедактиране

На диаграмата са показани полу-големи оси и орбитите на ТНО (включително обектите на лентата на Койпер). Кентавърите са поставени от лявата страна за сравнение. Резонантните обекти са маркирани в червено..