Трета оперативна зона на НОВ и ПОМ

Трета оперативна зона на НОВ и ПОМ е създадена с наредба на Главния щаб на народоосвободителната армия и партизанските отряди на Македония от 1943 година. Районът на обхват на зоната включва Велешко, Тиквешко, Гевгелийско и Мориовско. През 1943 г. в района на зоната действат само Тиквешки народоосвободителен партизански отряд „Добри Даскалов“ и Гевгелийски народоосвободителен партизански отряд „Сава Михайлов“[1]. На 24 септември 1943 година в зоната е създаден Народоосвободителния батальон „Страшо Пинджур“ известен още като първи батальон на трета оперативна зона[2]. На 30 октомври 1943 година от части от батальона и нови бойци се създава Втори батальон на трета оперативна зона на НОВ и ПОМ.

Командване редактиране

Бележки редактиране

  1. Кочанковски, Jован, Битола и Битолско во Народноослободителната и антифашистичка воjна на Македониjа (1941-1945), том 1: 1941-1943, с. 568
  2. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1017-18. (на македонска литературна норма)