Трибът (на латински: tribus; на английски: tribe - родов вид) е биологична таксономична група (категория) от класификацията на организмите, намираща се между семейството и рода. Понякога трибът се разделя на подтрибове (на латински: subtribus). Също така, отделните трибове могат да се групират в надтрибове (на латински: supertribus).

Класификация на организмите

Вижте същоРедактиране