Тридесета династия на Древен Египет

История на Древен Египет
Периоди
Династии
0 - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - Птолемеи

30-а династия на Древен Египет управлява между 380 – 343 пр.н.е.

Фараони от тридесетата династия
Име Фараонско име Управление
Kheperkare Нектанебид I, Нектанеб I 380 – 362 пр.н.е.
Irmaatenre Тах, Теос 362 – 360 пр.н.е.
Senedjemibra Setepeninhur Нектанебид II, Нектанеб II 360 – 343 пр.н.е.

Източници Редактиране

  • Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt, Blackwell Books: 1992, p.377