Тридесетте тирани идват на власт в древна Атина с поддръжката на победилата в Пелопонеската война Спарта през 404 г. пр.н.е.

Установяват жесток олигархичен режим, който трудно се понася от традиционно демократично ориентираните атиняни. Богатите граждани, привърженици на демокрацията, са преследвани и арестувани с цел да им се конфискуват имотите (вж. Лизий).

Тираните са свалени от защитниците на демокрацията през 403 г. пр.н.е..