Трог или трогова долина (от немски trog – корито; на английски trough), наричана също висяща долина или U-образна долина е особен вид долина, оформена от ледник. Троговите долини се намират в планините и след екзарационната дейност на ледника имат форма на корито или на буквата U – тоест стръмни склонове и сравнително равно дъно. На известна височина на склона има заравнени площадки – те се наричат трогово рамо и показват докъде е достигал ледникът през повечето време. При надлъжен разрез обаче дъното е терасовидно, с много прагове (наречени ригели) и овчи гърбици. Между тях се наблюдават леки вдлъбнатини, известни с името екзарационни вани.[1] Така, за разлика от обикновените долини, тук има и райони с обратен на общото течение на реката наклон. Затова в троговите долини често се намират алувиални натрупвания или плитки езера.

Висяща (трог) или U-образна долина
Йосемити – трогова долина, в която се „вливат“ други подобни долини

В района на троговите долини се забелязват редица черти на ледниковия релеф. По високите си страни те са свързани с циркуси, често могат да се видят случайно довлечени големи по размер скали – ератици. Забелязват се и типичните за този тип релеф валове от челни, странични и междинни морени.[2]

Повечето трогови долини са къси, но между тях има и доста дълги – до 20 – 30 км, а в отделни случаи и повече. Когато троговата долина се свързва с друга, по-голяма долина, тя завършва със стръмен или отвесен откос. Това е така, защото ледникът от главната долина благодарение на своята тежест я е издълбал много по-дълбоко и така е оформил стръмните ѝ страни. От тези стръмни откоси често се спускат водопади, както повечето водопади в Норвегия. Когато троговите долини достигат морето, те мога да се окажат (при последвала трансгресия – настъпване на океанските води) залети от тях и така се превръщат във фиорди.[3]

Този вид долини са характерни за Скандинавските планини, Алпите, Пиренеите, Карпатите, Кавказ, Хималаите и Скалистите планини. Лаутербрунската долина в Бернските Алпи, считана за едно от най-красивите мяста в Европа, е типична трогова долина. Много известна е и долината Йосемити в едноименния национален парк в Калифорния. В нейния край се спуска водопадът Брайд Вейл.[4] Те са често явление и във високите планини в България, най-вече Рила и Пирин. Долината в Пирин, известна като Спано поле, е типична трогова долина – дълга около 4 км, с неравен и наклонен терен, завършваща със стръмен горист склон, известен като „голямата душевадка“.

Бележки Редактиране

  1. Курчатов, Всеволод. Геология за всеки. София, Пенсофт, 2004. ISBN 9546420948. с. 210.
  2. Пенин, Румен. Физическа география и ландшафтна екология. Терминологичен речник. София, Булвест 2000, 2007. ISBN 9789541805473. с. 335 – 336.
  3. Glacier Landforms: Trough, National Snow & Ice Data Center
  4. Майкъл Алаби и др., Илюстрована енциклопедия Земята, София 2013, с. 222