Тропични и субтропични влажни широколистни гори

Тропичните и субтропични влажни широколистни гори са биом, един от основните хабитатни типове във физикогеографската класификация на Световния фонд за природата.

Biome map 01.svg

Характерни са за областите около екватора, които имат малки годишни вариации в температурата и високи нива на валежите (над 2000 mm), включително Малайския архипелаг, Амазония, басейна на Конго, като обикновено образуват големи непрекъснати масиви с предимно полулистопадни и вечнозелени широколистни дървесни видове. Тези гори имат най-голямото разнообразие на видове между всички сухоземни хабитатни типове – половината от всички видове организми по света се срещат в тях, като на един квадратен километър може да има над 1000 дървесни вида.[1]

БележкиРедактиране