Вижте пояснителната страница за други значения на тръба.

Тръбата е кух цилиндър, обикновено, но не задължително с кръгло напречно сечение, използвана главно за пренос на вещества, които могат да протичат – течности и газове (флуиди), суспензии (пулп), прахообразни и маси от микроскопични твърди частици. Тръбите могат да се използват също и за конструктивни приложения; кухата тръба притежава значително по-голяма твърдост на единица тегло, в сравнение с плътните тела.

Стоманени тръби
Пластмасови (PVC) тръби в САЩ

Вижте също

редактиране