Турдулите са предримски народ населявал долините на реките Гуадиана и Гуадалкивир, в южната част на Иберия, днес Испания и Португалия.

Древна столица на турдулите е Иполка, чието име в римската епоха е известно като Обулко.

Сходството на името им с това на турдетаните кара някои историци да предполагат, че двете са свързани по някакъв начин, но поради липсата на запазени надписи това предположение не може да бъде проверено.

Литература

редактиране
  • García-Bellido, M.P. Célticos y túrdulos en la Beturia según sus documentos monetales, en Celtas y túrdulos: la Beturia, Cuadernos emeritenses 9, Mérida, 255 – 292. 1995.
  • VVAA Celtas y túrdulos: la Beturia, Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Mérida, 1995.