Турксант (575 – 610) е управител на западната част на Тюркския каганат, син на ябгу Истеми (551 – 575). Приема се, че тюркската форма на името му била Türk šad. Менандър го нарича, един от вождовете (ήγεμονων) на турките”[1], като освен него имало още седем.

Турксант
западнотюркски каган
Роден

Бележки редактиране

  1. Гръцки извори за българската история (ГИБИ), т. II, С., 1958, с. 228