Търбух (на латински: rumen) се нарича първото и най-голямо предстомашие на многокамерния стомах при преживните животни. Той служи за резервоар и място за първоначална ферментация и механична обработка на храната. При новородените животни търбухът е малък, а същинския стомах е най-голям. Постепенно с преминаването към растителна храна той се увеличава и така се променя съотношението между отделните части на многокамерния стомах.

Търбух на овца гледан отляво. 1 Atrium ruminis, 2 Saccus dorsalis, 3 Saccus ventralis, 4 Recessus ruminis, 5 Saccus cecus caudodorsalis, 6 Saccus cecus caudoventralis, 7 Sulcus cranialis, 8 Sulcus longitudinalis sinister, 9 Sulcus coronarius dorsalis, 10 Sulcus coronarius ventralis, 11 Sulcus caudalis, 12 Sulcus accessorius sinister, 13 Insula ruminis, 14 Sulcus ruminoreticularis, 15 Reticulum, 16 Abomasum, 17 Esophagus, 18 Spleen.

Строеж редактиране

Търбухът представлява огромен мях, който допълнително се разширява в няколко сака. Разположен в лявата половина на коремната кухина между диафрагмата и тазовата кухина. Лигавицата е дебела и тъмна, лишена е от жлези и е изградена от многослоен вроговен епител. Тя образува множество власинки или въси, които достигат до 1 см. височина. Въсите имат мускулни влакна придаващи им самостоятелна подвижност, а кръвоносните и лимфните съдове в тях извършват смукателната функция.

Функция редактиране

Основната функция на търбуха е да служи като резервоар на огромното количество растителна храна. Тук тя ферментира под действието на търбушната микрофлора. В търбуха се преработва предимно целулозата. Тя се превръща в прости захариди, които се усвояват от организма. Ферментацията е съпроводена с образуването на газове, които се отделят при оригване. Другата функция на търбуха е да участва в процеса на преживяне. Това става при почивка на организма. Отключва се рефлекс, при който топка от храната се придвижва обратно през хранопровода до устата. Тук тя се сдъвква добре и отново се преглъща. От търбуха храната преминава към следващото предстомашие мрежата.