Гданск, един от градовете на Ханзейския съюз, през XVII век
Пътят на коприната между Европа и Азия.

Терминът търговия има 2 различни по обхват значения.

Покупко-продажбаРедактиране

Обикновено под търговия се разбира размяна на стоки и услуги, която може да се осъществи между две (двустранна търговия) или повече (многостранна търговия) лица.

В първоначалната си форма търговията е представлявала натурална размяна, при която се е осъществявал обмен на равностойни, желани и от двете страни стоки. Съвременните търговци използват стока-посредник при размяната (пари) и много рядко натурална размяна. Откриването на парите изключително много опростява търговията и допринася за нейното развитие.

Видове търговия

Стопанска дейностРедактиране

 
Уикицитат съдържа колекция от цитати от/за

В по-разширеното си значение терминът означава изобщо стопанска дейност, наричана днес също бизнес. В този обхват се използва предимно в сферата на търговското право.

ИзточнициРедактиране