Уеърлуинд I (на английски: Whirlwind I) е американски лампов компютър, разработен по време на Студената война. Масачузетски технологичен институт разработва този компютър в Лабораторията по сервомеханизми. Джей Райт Форестър заедно с Робърт Евърт, разработват високоскоростен компютър, запомнящ изпълнените предходни задачи. Форестър предлага метод, за по-ефективно запазване на информацията. За по-голяма ефективност на запомнящата клетка, учените използват Лампа на Уилямс,с което намаляват с няколко пъти разходите по време на експлоатацията на компютъра, за смяна на вакуумни лампи.

Лампова памет на Уеърлуинд I

Начинът на съхранение на паметта е едномерен. Форестър мисли за създаване на 2D и 3D метод за съхранение на паметта.[1] До края на 1951 г. компютърът „Whirlwind“ функционира и е достъпен за научни и военни изследвания. ВВС на САЩ предоставят значителна финансова подкрепа за приложенията на Уеърлуинд, който е ключов компонент в дизайна на системата за ПВО SAGE (полуавтоматична наземна среда) през 50-те години на миналия век.[2]

ИзточнициРедактиране