Ужичкия говор (или още и старовлашка, ерска /еровска/ и златиборска реч[1]) е източнохерцеговински диалект на сърбохърватския, говорен традиционно от сърби и бошняци в историческата област Стари Влах в Сърбия.

Ужички говор
Ужички говор
Страна Сърбия
РегионЕвропа
Говорещизаменен от книжовния език
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Славянски
..-Южнославянски
...-Сърбохърватски език
....-Щокавски говор
.....-Източнохерцеговински говор
......→Ужички говор

Източници редактиране

  1. Савов, Ганчо. Южнославянските страни. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, ISBN 954-524-402-X, 2004.