Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:Б, WP:BUR
Аз сме сериозен котарак. Моля Вас влезнете в мой офис сега.

Бюрократите в Уикипедия са потребители, които имат техническата възможност:

Когато дават права на други бюрократи или на администратори, бюрократите следва да се съобразяват с консенсуса в общността. Кандидатите за тези длъжности трябва успешно да са преминали през процедурата по Уикипедия:Предложения за бюрократи, или, съответно, Уикипедия:Предложения за администратори. Бюрократите нямат техническа възможност да отнемат тези права, след като са предоставени. Ако бюрократ или администратор иска да се откаже от тях или ако общността реши да ги отнеме, искане за тяхното сваляне следва да се направи пред стюардите на страницата m:Steward requests/Permissions.

При даването и отнемането на права на интерфейсни администратори, бюрократите следва да направят добросъвестна преценка дали искането е основателно и дали изпълнението му ще съответства на интересите на общността, на Уикипедия, и на Фондация Уикимедия. Тъй като некомпетентни, а още повече недобросъвестни промени по JS и CSS кода може да поставят потребителите на Уикипедия в реална и сериозна опасност, бюрократите следва да бъдат максимално консервативни при предоставянето на правата. По тяхна преценка, те може също да поискат от общността да вземе решение.

При даването и отнемането на права на патрульори, когато има решение на общността, бюрократите следва да се съобразяват с него. Когато кандидатите само отговарят на техническите изисквания, но не са били подложени на гласуване, бюрократите могат както да предоставят правата незабавно, така и, по своя преценка, да поискат от общността да вземе решение. В изключителни случаи те могат и временно да отнемат права на патрульори, когато тези патрульори очевидно и сериозно вредят на Уикипедия, но крайно решение следва да бъде взето от общността.

При поставянето и премахването на флага бот, бюрократите следва да направят добросъвестна преценка дали се спазват правилата за работа с ботове и дали ботът няма да застраши по някакъв начин Уикипедия.

Като цяло, от бюрократите се очаква да са способни да вземат консенсусни решения и, когато се налага, да могат да обясняват логиката на действията си по цивилизован начин.

В миналото, бюрократите са имали възможност да преименуват потребителски сметки. Заявки за преименуване вече следва да се подават на страницата Специални:GlobalRenameRequest. Бюрократите също нямат техническа възможност да дават права на проверяващи. Тези права могат да бъдат предоставени единствено от стюардите. Поставянето и премахването на флага автопатрул също не е в техническите правомощия на бюрократите – то се извършва от администраторите.

Тъй като бюрократите де факто имат възможността да дадат на себе си или на друг потребител правата на важни потребителски групи, те трябва да бъдат още по-старателни в опазването на сметките си от неправомерен достъп. Освен използването на добра парола, практически задължително би следвало да е активирането на двуфакторната автентикация.

В момента, в Уикипедия на български бюрократите са 6, или 0,83% от активните потребители. Списък можете да намерите на тази страница.

Вижте също редактиране