Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Таблиците са един от най-ефективните и използвани начини за организиране на информация в Уикипедия, но тъй като използват уикикод, който не може да бъде видян другаде, обикновено в началото потребителите срещат известни трудности, докато разберат как да ги използват. Кодът на таблиците обаче е разработен специално за да бъде наистина интуитивен и с него да може да работи всеки, без да има специални умения по уебдизайн.

От меню „Елементи от статията...“ може да бъде избрана примерна таблица от три колони и два реда, която да бъде впоследствие прекроена, за да отговори на конкретните нужди на статията.

Стандартният код на таблицата е: което в режим на четене извежда:
{| class="wikitable"
|+ Заглавие на таблицата
! колона 1
! колона 2
! колона 3
|-
| ред 1, клетка 1
| ред 1, клетка 2
| ред 1, клетка 3
|-
| ред 2, клетка 1
| ред 2, клетка 2
| ред 2, клетка 3
|}
Заглавие на таблицата
колона 1 колона 2 колона 3
ред 1, клетка 1 ред 1, клетка 2 ред 1, клетка 3
ред 2, клетка 1 ред 2, клетка 2 ред 2, клетка 3
Нов ред се добавя по следния начин: и резултатът е следният:
{| class="wikitable"
|+ Заглавие на таблицата
! колона 1
! колона 2
! колона 3
|-
| ред 1, клетка 1
| ред 1, клетка 2
| ред 1, клетка 3
|-
| ред 2, клетка 1
| ред 2, клетка 2
| ред 2, клетка 3
|-
| ред 3, клетка 1
| ред 3, клетка 2
| ред 3, клетка 3
|}
Заглавие на таблицата
колона 1 колона 2 колона 3
ред 1, клетка 1 ред 1, клетка 2 ред 1, клетка 3
ред 2, клетка 1 ред 2, клетка 2 ред 2, клетка 3
ред 3, клетка 1 ред 3, клетка 2 ред 3, клетка 3
Нова колона се добавя по следния начин: и резултатът е следният:
{| class="wikitable"
|+ Заглавие на таблицата
! колона 1
! колона 2
! колона 3
! колона 4
|-
| ред 1, клетка 1
| ред 1, клетка 2
| ред 1, клетка 3
| ред 1, клетка 4
|-
| ред 2, клетка 1
| ред 2, клетка 2
| ред 2, клетка 3
| ред 2, клетка 4
|}
Заглавие на таблицата
колона 1 колона 2 колона 3 колона 4
ред 1, клетка 1 ред 1, клетка 2 ред 1, клетка 3 ред 1, клетка 4
ред 2, клетка 1 ред 2, клетка 2 ред 2, клетка 3 ред 2, клетка 4
Пробвайте наученото дотук в пясъчника, след което продължете с наръчника.