Уикипедия:Онлайн медии и ПР/Архив1

Архив Тази страница от именно пространство „Уикипедия“ е вече стара и неактуална. Съдържанието ѝ се пази от исторически интерес; моля, не го редактирайте! Прегледайте настоящата ѝ версия (ако има такава) или инициирайте обсъждане за актуализация.
Stop hand nuvola.svg
Добре дошли в Уикипедия. Поздравяваме ви за желанието да допринасяте в енциклопедията. Имайте предвид, че сроковете за редактиране и включване в проекта приключиха и вашите редакции няма да бъдат зачетени. Поздрави, --Nadina 22:31, 15 януари 2010 (UTC)

„Онлайн медии и ПР“ е уикипедиански проект, започнат от преподаватели и студенти от Нов български университет, които желаят да допринасят към Българоезичната Уикипедия, като пишат и подобряват статии в областта на онлайн медиите и връзките с обществеността.

Проектът е отворен и за други редактори с интереси и желание да допринасят в областта. Тази страница има организационни функции.

Работа по статии

Можете да започнете като проверите дали желаната от Вас тема вече съществува в Wikipedia на български език или още не. Ако съществува и е категоризирана като "мъниче" също можете да работите по нея. Можете да изберете теми, чието съдържание съществува на английски (или друг) език и да ги преведете на български.

Забелязва се, че използвате директно чижди текстове (copy/paste), моля, не го правете! Не това е целта на курсовата работа, нито на ученето ви като цяло, а съвсем не и като принос за wikipedia, какъвто очевидно не е. Както бе разяснено - преразкажете със свои думи.

Относно подбора на теми - моля избирайте теми, които друг още не е заявил (тук) и които са конкретни и биха били полезни на други хора, в частност например студентите след вас. Моля, преди да нанесете тук или изпратите мейл за одобрение на темите проверете дали съществуват вече. Ако съществуват не можете да ги вземете, освен ако не са "мъниче". Погледнете и идеите за статии на беседата

Моля, не забравяйте да цитирате източниците си!

Успешна работа!

Полезни препратки и ресурси

Уики-ресурси
Външни препратки

...


Общи въпроси

прессъобщение и информационен бюлетин са две различни неща - Ж. Томс
  1. А комюнике (прессъобщение) и, от друга страна, прессъобщение едно и също нещо ли са?
  2. А някое от изброените понятия явява ли се родово (хипероним)?
  3. Необходимо ли е да има повече от една статия или могат да се оформят като раздели?--Фипс 18:48, 14 януари 2010 (UTC)
  • Съгласно т. 33.9. от правилата за слято писане на съществителни, ако съкращенията се употребяват като собствени, се изписват разделно с главни букви и отделни ударения (Ай Ти Ви), но ако са съществителни – слято („пиар“ е един от примерите). Т.е. ПР (пъръ) е непрепоръчително, особено за „англо-не-говорящи“ :-).--Фипс 00:37, 14 януари 2010 (UTC)

Участници

  • Спири — техническа помощ във всякакво уикипедианско отношение
  • Дан - уики-ментор, помощ при списването и оформлението на статиите
  • Жюстин Томс - ръководител на курса

Планирани статии и категории

Очаква се тук всеки студент да напише името си и трите теми, по които ще работи. Темите не могат да се дублират! Моля не копирайте от други сайтове!

По азбучен ред на личните (малките) имена:

А — К

Л — Я