Уикипедия:Политика на арбитриране

Тази политика все още не се провежда в българската Уикипедия.

Политиката на арбитриране действа като правилник за работата на арбитражния комитет (Arbitration Committee).

Тази политика в момента е напълно одобрена (заедно с нашата възможност да разглеждаме случаи без да се отнасяме към Джимбо), като са взети пред вид коментарите от обсъждането на политиката на арбитриране (в английската Уикипедия) и гласуването за ратификация.

Вижте обосновка на политиката на арбитриране (в английската Уикипедия) за избрани правила за по-трудни решения.

Всички правила по-долу подлежат на промяна.

Компетенции редактиране

Арбитрите си запазват правото да разгледат или да не разгледат даден спор по свое усмотрение. По-долу са дадени общите правила, които са приложими към повечето случаи, но арбитрите могат да правят изключения.

 1. Арбитрите разглеждат спорове, които са отнесени за разглеждане до арбитражния комитет от комитета на посредниците.
 2. Ако спорът не е минал през посредничество (Mediation), арбитрите могат да отнесат спора до комитета на посредниците (Mediation Committee), ако смятат, че посредничеството може да помогне.
 3. Арбитрите понякога могат да поискат съвет от Джимбо Уейлс относно това дали да разгледат конкретен спор.
 4. Арбитрите разследват предимно междуличностни спорове.
 5. Арбитрите разглеждат или не разглеждат спорове в съответствие с желанието на общността, в която има консенсус.
 6. Арбитрите не разглеждат спорове, които не са отнесени до арбитража.

Арбитрите решават случаи в съответствие със следните правила, които те прилагат благоразумно и предпазливо, и с оглед очакванията на общността:

 1. Установените обичаи и общи практики на Уикипедия.
 2. „Законите” на Уикипедия: условията за използване, стандартите за публикуване, местните закони, общи клаузи за отказ от претенции, както и лицензи за авторско право.
 3. Съответни (подходящи) закони от „реалния живот”.

Предишни решения не са обвързващи за арбитрите –на тях по-скоро им предстои да се учат от опита.

Резултати редактиране

Първоначалното решение на повечето проблеми е да се издаде Арбитражно постановление. Например:

 • „X (потребителско име), вие правите безполезни редакции на статия A. Преустановете това и си вземете поука, тъй като редактирате други статии”.
 • „X (потребителско име), вие отправяте лични нападки на много страници. Не правете това, личните нападки са в противоречие с правилата на Уикипедия”.
 • „X (потребителско име), ограничете броя на връщанията, които правите на статия A, до едно на ден”.
 • „X (потребителско име), въздържайте се от редактиране на тази група статии”.

Има втора опция: да се изиска от потребителя да не редактира Уикипедия за определен период: като се започне от период до тридесет дни, при по-сериозни случаи – до една година. Това може да се приведе в действие, например, чрез блокиране на IP адреси и потребителски имена от страна на администраторите. Такива забрани може да се обжалват пред Джимбо Уейлс, който си запазва правото на вето при такива решения.

Арбитрите трябва своевременно да разгледат възможността за допълнителни софтуерни защитни мерки, но понастоящем те не могат да изискат такива възможности; вместо това трябва да разчитат на постановленията.

Прозрачност редактиране

 1. Предвижда се арбитрите да събират доказателства публично, като си запазват правото при изключителни обстоятелства да вземат някои доказателства и по поверителен начин.
 2. Всеки арбитър взема свое собствено решение относно това колко лична информация за себе си желае да предостави както публично, така и на останалите членове на Арбитражния комитет.
 3. Арбитрите с множество сметки в Уикипедия трябва да разкрият потребителските имена на тези сметки пред останалите членове на Комитета и на Джимбо Уейлс, но не е задължително да ги разкриват публично.
 4. Първоначално арбитрите ще провеждат обсъжданията си поверително, въз основа на полуофициално гласуване между арбитрите. Обаче тази опция предизвиква силни реакции на неодобрение, поради което по този въпрос трябва да се постигне единодушие между арбитрите.
 5. За всяко свое решение арбитрите трябва да представят публично подробна обосновка въз основа на поверителните си обсъждания.

Арбитражният комитет приема искания за арбитраж (requests for Arbitration) от всеки, обаче обикновено Арбитражният комитет разглежда случаи, отнесени до него от Комитета на посредниците или директно от Джимбо Уейлс. Арбитражният комитет решава дали да приеме случаите, като се позовава на своите компетенции, описани по-горе.

Арбитрите приемат даден случай, ако четирима или повече арбитри гласуват за това случаят да бъде разгледан. Арбитрите отхвърлят даден случай, ако е минала една седмица, без това да бъде извършено И ако четирима или повече от арбитрите са гласували случаят да не бъде разглеждан. Ако бъде предложено или специално изискано, отделните арбитри трябва да предоставят обосновка за своя глас.

При случаите на потребители, чиито привилегии за редактиране на Уикипедия са отнети, те могат да подадат искане за арбитраж, като изпратят писмо по електронната поща до един от членовете на Арбитражния комитет.

Кой участва? редактиране

 1. Първоначално всички арбитри ще разглеждат всички случаи, с изключение на оттеглилите се. В английската Уикипедия е имало предложение за тричленна арбитражна група, но то е отхвърлено.
 2. Арбитрите се оттеглят незабавно, ако смятат, че имат сблъсък на интереси.
 3. Потребителите, които смятат, че даден арбитър има сблъсък на интереси, трябва да изпратят съответно изложение по време на арбитражния процес. Въпросният арбитър трябва сериозно да го разгледа и да даде отговор.
 4. От арбитрите не може да се изисква да се оттеглят по несъществени причини – например, това, че даден арбитър просто веднъж е върнал редакция на потребител, чийто случай се разглежда в момента от Арбитражния комитет, няма да се приеме като достатъчно сериозен сблъсък на интереси, за да се изиска оттегляне.

Разглеждане редактиране

Страните по случаите, разглеждани от Арбитражния комитет трябва да представят своите случаи и доказателства на страница, озаглавена например „Случай на [Потребителско име]”. Страните се определят като: потребител или потребители, назовани в случая, или защитници, посочени от тях.

Страните могат да добавят доказателства или аргументи на страницата на случая по всяко време. Доказателства и аргументи могат да бъдат предоставяни и от трето лице и от самите арбитри. Арбитрите си запазват правото да не вземат под внимание някои отделни доказателства или редове от аргументи.

Щом започне разглеждането, арбитрите обсъждат случая. Ако обсъжданията се извършват публично, външните коментари по обсъжданията не са желателни, преди да приключи разглеждането и преди да е настъпил периодът за публични коментари върху обсъжданията, определен от арбитрите.

Решение на Арбитражната комисия редактиране

Щом приключи разглеждането на даден случай, арбитрите публикуват едно или повече подробни мнения на арбитрите по случая. Арбитрите също така издават подробно решение по случая, което има задължителна сила. Арбитрите се стремят да постигнат консенсус помежду си относно прилаганата мярка. Ако не се постигне консенсус, решаващо е преобладаващото мнозинство гласове на арбитрите. Дадено решение се определя като прието от мнозинство, ако за него са гласували повече от 50% от всички арбитри, които са активни по време на вземането на решение (вижте Уикипедия:Арбитражен комитет (Arbitration Committee) за актуалния брой на активните членове). Ако нито едно от мненията не е подкрепено от мнозинство, не се приема решение и не се предприемат никакви мерки.

Решението трябва да съдържа подробни изводи за фактите, като например, кои правила са нарушени, включително препратки към всяко отделно действие или група от действия, нарушаващи дадено правило.

Изводите за фактите трябва да бъдат във форма, подобна на следната:

Констатираме, че XXX е/ не е отговорен за поведението на YYY [в нарушение на правило ZZZ]. Констатираме, че следните редакции / публикации / разговори в IRC / и т.н., изцяло или частично представят поведението на YYY:
 • Инцидент 1
 • Инцидент 2
 • и т.н.
Следователно, констатираме, че XXX е нарушил политиката на Уикипедия в ABC степен, и срещу него се предприемат следните мерки:
Описание на мерките

Решението подлежи на вето от Джимбо Уейлс.

Неразрешени случаи редактиране

Въпросът все още не е уточнен.

Вижте обсъжданията на следните страници в английската Уикипедия:

Вижте също редактиране

    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Wikipedia:Arbitration policy в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​