Уикипедия:Популяризиране на Уикипедия/Правилник за организацията на работа

Правилник

1. В страницата на Уикипедия във Facebook:

1.1. Нови публикации се пускат по един от следните два начина:
а) със забавено публикуване при срок не по-малък от 24 часа от момента на запазване на последната версия на публикацията;
б) при необходимост от незабавно публикуване, след одобрение от поне още един друг потребител с право да публикува.

Подписи

Запознати със страницата към версия 7340990