Описание на използваните символи и шаблоните за проверяващи

Използвани символи

история на потребителската/беседата, лог на проверките/блокиранията
подстраници на потребителската/беседата
+
добавяне на нова тема в беседата
изтрити приноси
глобални приноси
χ
X!'s Tools брояч и анализ на приносите
междууики активност
дневници с цел (вместо изпълнител) потребителя
α
дневник на регистрациите за потребителя
§
дневник на филтъра за злоупотреби
Шаблони за проверяващи
Тези шаблони се използват от проверяващите при извършването на разследвания на марионетки.
Краен резултат Шаблон Съкр.
потвърдена връзка {{потвърдена връзка}}* {{пв}}
много вероятна връзка {{много вероятна връзка}}* {{ов}}
възможна връзка {{възможна връзка}}* {{вв}}
малко вероятна връзка {{малко вероятна връзка}}* {{мв}}
неясна връзка {{неясна връзка}}* {{хм}}
няма връзка {{няма връзка}}* {{нв}}
нужна е още информация {{още информация}}* {{ои}}
отказана проверка {{отказана проверка}}* {{оп}}
проверява се... {{проверява се}}* {{пс}}
блокиран {{блокиран}}** {{бл}}
без коментар {{без коментар}}** {{нк}}
без скорошна активност {{без активност}}* {{ба}}
риболовът на марионетки е забранен {{безриболов}}* {{бр}}
прилича на патица {{патица}}* {{па}}
 кукловод X {{кукловод}}** {{кв}}
зомби {{зомби}}** {{зм}}
* Приема в параметър свободен текст за надписа, напр. първите две са {{вв|възможни}}.
** Виж документацията на шаблона за повече информация относно употребата му.

Архивирани разследвания за този потребител Започване на ново разследване за този потребител