Уикипедия:Решения

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:РШ, У:РЕШ, У:RFC

На тази страница се публикуват консенсусни решения на общността, взети след обсъждане и !гласуване, които касаят оперативната дейност на редакторите в Уикипедия, а не основни политики на проекта.

Дискусиите се провеждат най-често на Уикипедия:Разговори, но също и на други беседи, като в последния случай е особено важно по-широката общност да е била подходящо осведомена за провежданата дискусия, например чрез съобщение на Шаблон:Текущи съобщения. От подобни дискусии се очаква да са продължили най-малко две седмици, а достигнатият в тях консенсус да е достатъчно ясен и непротиворечив, като, в частност, са взети предвид и отразени в решението всички основателни и разумни забележки. За разлика от решенията за политиката, които са приети по строго определена процедура след проведено гласуване – и съответно могат да бъдат отменени или съществено изменени само след повторно гласуване[1] – решенията, изброени на тази страница, винаги могат да бъдат предмет на нови обсъждания, които евентуално да ги изменят. До постигане на нов консенсус обаче, те остават де факто задължителни за всички редактори.

Хронологичен списъкРедактиране

Моля, поставяйте по-новите решения отгоре. Не променяйте стари резюмета, тъй като те са част от името на раздела и съответна препратка в страницата.

2019-10 Бързо изтриване на статии от Уикипедия:Инкубатор

Дискусия
Special:Permalink/9649133#Бързо изтриване на статии от Уикипедия:Инкубатор
Решение
С цел по-ясни и експедитивни процедури в инкубатора:
  1. в У:БИСФ се добавя нова точка 15, със следния текст: статии в инкубатора, подлежащи на изтриване съгласно неговия регламент;
  2. предишната точка 15 става точка 16;
  3. одобрява се Регламент на инкубатора.

2018-02 Срок за дискусии при изтриване с обсъждане и гласуване

Дискусия
Special:Permalink/8399696#Предложение за гласуванията за изтриване
Решение
 Правят се следните промени по отношение на изтриването на страници:
  1. в У:ИСФ се добавя текст от типа „Срокът за гласуване се взема предвид само при броене на гласове, но до приключване и архивиране на обсъждането дискусията може да продължи.“;
  2. съобщението, което в момента гласи „Обсъждането ще приключи/е приключило...“, бива променено на „Срокът за подаване на гласове изтича/е изтекъл...“

2017-03 Придобиване и загубване на статута на патрульор

Дискусия
Special:Permalink/7804642#Малка корекция за патрульорите
Решение
Добавят се думите „и е автопатрул“ в края на първото изречение на т.2 от правилата придобиване и загубване на статута на патрульор (започващо с „Право да получи членство има...“).

2016-10 Бързо изтриване по администраторска преценка

Дискусия
Special:Permalink/7512479#Отново за бързото изтриване
Решение
Към изчерпателно изброените критерии за бързо изтриване се добавя следното:
15. освен в гореизброените случаи, администраторите имат право да изтриват страници, за които преценят, че очевидно противоречат на някои от установените правила, но само при условие, че изтриването е било поискано или подкрепено от друг редактор с право на глас; администраторите са длъжни незабавно да възстановят изтрита по тази точка страница, ако редактор с право на глас, който не е неин създател, оспори изтриването ѝ.

2015-12 Бързо изтриване на реклама и промо статии

Дискусия
Special:Permalink/7046402#Бързо изтриване на реклама и промо статии
Решение
Към изчерпателно изброените критерии за бързо изтриване се добавя следното:

2005-04 Премахване на лични нападки

Дискусия
Special:Permalink/220723#Предложение
Решение
Премахването на лична нападка от реплика не може да се прави от уикипедианеца, към когото тя е насочена. Ако се чувства нападнат, този уикипедианец може да помоли за преценка и съдействие някой друг, който да отстрани личната нападка.

БележкиРедактиране

  1. Малки промени в тези политики, които единствено прецизират текстовете, затвърждавайки заложения в тях дух, и особено с цел недопускане духът да бъде подменян чрез превратно тълкуване, може да бъдат одобрявани и само чрез обсъждане и консенсус. Пример за такава промяна е #2017-03 Придобиване и загубване на статута на патрульор. Всякакви по-съществени изменения обаче, особено такива, които променят духа на правилата, задължително трябва да бъдат подложени на гласуване по Уикипедия:Решения за политиката.

Вижте същоРедактиране